Historie van BorkTotaal

Historie Bork/Totaal

Medio 1987 werd door het toenmalige bestuur van Gemeenschapshuis de Ouwe Toren gevraagd om het buurthuiswerk te promoten aan het einde van de schoolvakantie. De Ouwe Toren is gevestigd aan de Loeffstraat in Waalwijk, in de wijk Baardwijk (oftewel Bork). Vandaar dat opgestart werd onder de naam “BORK”.
Buurthuiswerker Kees Robben en een aantal vrijwilligers hebben daar hun schouders onder gezet en een nieuw evenement was geboren! Op vrijdagavond was er een muziek avond voor de wat oudere jeugd, op zaterdagmiddag werden er diverse spelletjes georganiseerd voor de wat kleinere kinderen en op zondag was er een “familiedag” waar de vele verenigingen die in de Ouwe Toren thuis waren zich voorstelden.
Na verloop van tijd kreeg men een eigen bestuur, waarin destijds ook de middenstand hun steentje bijdroeg. Eind 1999 werd door het bestuur van de Ouwe Toren voorgesteld om zelfstandig te gaan opereren, dus los van Gemeenschapshuis de Ouwe Toren. Zo gebeurde het dat op 11 januari 2000 de eerste vergadering plaatsvond van de huidige Stichting Bork Totaal; met een bezetting van ondernemers en vrijwilligers van de Ouwe Toren. Toen werd ook besloten om Bork Totaal alléén op zondag te organiseren in verband met het vele werk dat het met zich meebracht en uiteraard ook het financiële plaatje.

Toen is ook de, inmiddels beroemde, rommelmarkt tijdens Bork Totaal ontstaan. Begonnen werd met de Borkse Kermis op het Kerkplein, dat was meteen een groot succes. Op het Torenplein (vóór Gemeenschapshuis de Ouwe Toren) waren optredens van koren en zangers. Ook werd er een aantal malen een “Brokest” georganiseerd, ontbijt met muziek! Het 15-jarig bestaan (2002) werd groots gevierd d.m.v. een “extra” zaterdagavond met optredens van Marianne Weber, Grad Damen en Wesley.
In 2008 werd het 21jarig bestaan gevierd met een Borkse Barbecue (het Midzomernachtfeest op 21 juni). Het bestuur van de Stichting Bork Totaal is trots op het feit dat bijna alle vrijwilligers die zijn begonnen in 2000, nog steeds hun tijd beschikbaar stellen op de laatste zondag van augustus voor BORK/TOTAAL om van deze dag een grandioos evenement te maken.
Tot zover Bork/Totaal, want over Baardwijk, of Bork, valt natuurlijk zelf ook veel te vertellen!
Op de achtergrond op alle pagina's ziet u het Wapen van Baardwijk. Dit wapen, afgeleid van het wapen van Heusden, is voor het eerst omschreven en dus vastgelegd in 1817. "Zijnde van goud beladen met een rad van keel".
Omdat het te ver gaat alles van Baardwijk te omschrijven, verwijzen wij jullie graag door naar Heemkundekring De Erstelinghe,waar nog meer info gevonden kan worden over "ons" Bork!
Download
hieralvast een verhandeling over Baardwijk!

Bork, Rommelmarkt